ฺฺเครื่องผสมคอนกรีต

WK-PRECAST90

แพล้นปุน รุ่น WK-PRECAST90 ขนาด2.0 - 2.25 คิว กำลังการผลิต 65 - 70 คิว/ชั่วโมง เป็นแพล้นพิเศษสำหรับงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิต ท่อ เสาเข็ม แผ่นพื้น บล็อกคอนเวิร์ท

THB 0 ฿ 0

WK-PRECAST70

แพล้นปุน รุ่น WK-PRECAST70 ขนาด 1.5 - 1.67 คิว กำลังการผลิต 50 - 60 คิว/ชั่วโมง เป็นแพล้นพิเศษสำหรับงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิต ท่อ เสาเข็ม แผ่นพื้น บล็อกคอนเวิร์ท

THB 0 ฿ 0

WK-PRECAST50

แพล้นปุน รุ่น WK-PRECAST50 ขนาด 1.0 - 1.25 คิว กำลังการผลิต 25 - 35 คิว/ชั่วโมง เป็นแพล้นพิเศษสำหรับงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิต ท่อ เสาเข็ม แผ่นพื้น บล็อกคอนเวิร์ท

THB 0 ฿ 0

WK-PRECAST30

แพล้นปุน รุ่น WK-PRECAST30 ขนาด 0.5 คิว กำลังการผลิต 10 - 20 คิว/ชั่วโมง เป็นแพล้นพิเศษสำหรับงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิต ท่อ เสาเข็ม แผ่นพื้น บล็อกคอนเวิร์ท

THB 0 ฿ 0

WK-DM30

แพล้นปูนผสมแห้ง รุ่น WK-DM30 กำลังการผลิต ครั้งล่ะ 0.5/แบท ระบบผลิตแบบ SEMI AUTO ทัชสกรีน/คอมพิวเตอร์

THB 0 ฿ 0

WK-DM30 ECO-B

แพล้นปูนผสมแห้ง รุ่น WK-DM30 ECO-B กำลังการผลิต ครั้งล่ะ 0.5/แบท ระบบผลิตแบบ SEMI AUTO ทัชสกรีน

THB 0 ฿ 0

WK-DM30 ECOA

แพล้นปูนผสมแห้ง รุ่น WK-DM30 ECO-A กำลังการผลิต ครั้งล่ะ 0.5/แบท ระบบผลิตแบบ SEMI AUTO ทัชสกรีน

THB 0 ฿ 0

WK-INLINE90

แพล้นปูน รุ่น WK-INLINE90 ขนาด 2.0 - 2.25 คิว/แบท เป็นแพล้น Hopper 3 ช่อง ลงกระเช้าขึ้นโม่ กำลังการผลิต 80 - 90 คิว/ชั่วโมง

THB 0 ฿ 0

WK-INLINE70

แพล้นปูน รุ่น WK-INLINE70 ขนาด 1.5 - 1.67 คิว/แบท เป็นแพล้น Hopper 3 ช่อง ลงกระเช้าขึ้นโม่ กำลังการผลิต 65 - 70 คิว/ชั่วโมง

THB 0 ฿ 0

WK-INLINE60

แพล้นปูน รุ่น WK-INLINE50 ขนาด 1.0 - 1.25 คิว/แบท เป็นแพล้น Hopper 3 ช่อง ลงกระเช้าขึ้นโม่ กำลังการผลิต 50 - 60 คิว/ชั่วโมง

THB 0 ฿ 0

WK-INCLINE70

แพล้นปูน รุ่น WK-INCLINE70 ขนาด 1.5 - 1.67 คิว/แบท เป็นแพล้นสายพาน กำลังการผลิต 65 - 70 คิว/ชั่วโมง ยุ้ง 3 ช่อง สายพาน 2 เส้น

THB 0 ฿ 0

WK-INCLINE50

แพล้นปูน รุ่น WK-INCLINE50 ขนาด 1.0 คิว/แบท เป็นแพล้นสายพาน กำลังการผลิต 45 - 50 คิว/ชั่วโมง ยุ้ง 3 ช่อง สายพาน 2 เส้น

THB 0 ฿ 0

WK-SEMIMOBILE30 ECO

แพล้นปูน รุ่น WK-SEMIMOBILE30 ECO ขนาด 0.5 คิว/แบท เป็นแพล้นโมบายสายพาน กำลังการผลิต 25 - 30 คิว/ชั่วโมง

THB 0 ฿ 0

WK-SEMINCLINE30 ECO

แพล้นปูน รุ่น WK-SEMINCLINE30 ECO ขนาด 0.5 คิว/แบท เป็นแพล้นสายพาน กำลังการผลิต 25 - 30 คิว/ชั่วโมง ยุ้ง 3 ช่อง สายพาน 2 เส้น

THB 0 ฿ 0

WK-SEMINCLINE30

แพล้นปูน รุ่น WK-SEMINCLINE30 ขนาด 0.5 คิว/แบท เป็นแพล้นสายพาน กำลังการผลิต 25 - 30 คิว/ชั่วโมง ยุ้ง 3 ช่อง สายพาน 2 เส้น

THB 0 ฿ 0

WK-SEMIMOBILE30

แพล้นปูน รุ่น WK-SEMIMOBILE30 ขนาด 0.5 คิว/แบท เป็นแพล้นโมบายสายพาน กำลังการผลิต 25 - 30 คิว/ชั่วโมง

THB 0 ฿ 0

WK-MINIMOBILE40

แพล้นปูน รุ่น WK-MINIMOBILE40 ขนาด 0.75 - 1.0 คิว/แบท เป็นแพล้นโมบายสายพาน กำลังการผลิต 35 - 40 คิว/ชั่วโมง

THB 0 ฿ 0

WK-MINIMOBILE30

แพล้นปูน รุ่น WK-MINIMOBILE30 ขนาด 0.5 คิว/แบท เป็นแพล้นโมบายสายพาน กำลังการผลิต 25 - 30 คิว/ชั่วโมง

THB 0 ฿ 0

WK-MOBILE M1-70

แพล้นปูน รุ่น WK-MOBILE M1-70 ขนาด 1.5 - 1.67 คิว/แบท เป็นแพล้นโมบายกระเช้า กำลังการผลิต 65 - 70 คิว/ชั่วโมง

THB 0 ฿ 0

WK-MOBILE M1-60

แพล้นปูน รุ่น WK-MOBILE M1-60 ขนาด 1.25 คิว/แบท เป็นแพล้นโมบายกระเช้า กำลังการผลิต 55 - 60 คิว/ชั่วโมง

THB 0 ฿ 0

WK-MOBILE M1-50

แพล้นปูน รุ่น WK-MOBILE M1-50 ขนาด 1.0 คิว/แบท เป็นแพล้นโมบายกระเช้า กำลังการผลิต 45 - 50 คิว/ชั่วโมง

THB 0 ฿ 0

WK-MOBILE C2-90

แพล้นปูน รุ่น WK-MOBILE C2-90 ขนาด 2.0 - 2.25 คิว/แบท เป็นแพล้นโมบายสายพาน แบบมีล้อลาก กำลังการผลิต 80 - 90 คิว/ชั่วโมง

THB 0 ฿ 0

WK-MOBILE C1-70

แพล้นปูน รุ่น WK-MOBILE C1-70 ขนาด 1.5 - 1.67 คิว/แบท เป็นแพล้นโมบายสายพาน แบบมีล้อลาก กำลังการผลิต 65 - 70 คิว/ชั่วโมง

THB 0 ฿ 0

WK-MOBILE C1-60

แพล้นปูน รุ่น WK-MOBILE C1-60 ขนาด 1.25 คิว/แบท เป็นแพล้นโมบายสายพาน แบบมีล้อลาก กำลังการผลิต 55 - 60 คิว/ชั่วโมง

THB 0 ฿ 0

WK-MOBILE C1-50

แพล้นปูน รุ่น WK-MOBILE C1-50 ขนาด 1.0 คิว/แบท เป็นแพล้นโมบายสายพาน แบบมีล้อลาก กำลังการผลิต 45 - 50 คิว/ชั่วโมง

THB 0 ฿ 0

WK-SKIP90

แพล้นปูน รุ่น WK-SKIP90 เป็นแพล้นปูน แบบมีบูมโกย ขนาด 2.0 - 2.25 คิว/แบท กำลังการผลิต 80 - 90 คิว/ชั่วโมง

THB 0 ฿ 0

WK-SKIP70

แพล้นปูน รุ่น WK-SKIP70 เป็นแพล้นปูน แบบมีบูมโกย ขนาด 1.5 - 1.67 คิว/แบท กำลังการผลิต 65 - 70 คิว/ชั่วโมง

THB 0 ฿ 0

WK-SKIP60

แพล้นปูน รุ่น WK-SKIP60 เป็นแพล้นปูน แบบมีบูมโกย ขนาด 1.25 คิว/แบท กำลังการผลิต 55 - 60 คิว/ชั่วโมง

THB 0 ฿ 0

WK-SKIP50

แพล้นปูน รุ่น WK-SKIP 50 เป็นแพล้นปูน แบบมีบูมโกย กำลังการผลิต 45 - 50 คิว/ชั่วโมง

THB 0 ฿ 0
Powered by MakeWebEasy.com