COMPANY

300 จำนวนผู้เข้าชม  | 

COMPANY

เกี่ยวกับ

บริษัท วิสค์คอน แอนด์ ครัมพ์ส จำกัด 

         ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2547ดำเนินธุรกิจทางด้านออกแบบ และติดตั้งงานวิศวกรรมทางด้านระบบควบคุมโรงงานอัตโนมัติ Factory Automation และมีประสบการณ์ เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องผสมคอนกรีต ระบบควบคุมการผสมปุ๋ยโรงงานน้ำตาล ระบบประปา ชลประทาน โทรมาตร และงานแสงสว่าง


สินค้าและบริการ

 1. จัดจำหน่ายเครื่องผสมคอนกรีต และโปรแกรมควบคุมการผลิตจ่ายงานผลิตและระบบออนไลน์ผ่าน WEB
 2. งานบริการปรับปรุงเครื่องผสมคอนกรีต ซ่อมบำรุง และงานสอบเทียบเครื่องจักร
 3. งานปรึกษาและติดตั้งระบบควบคุมโรงงานอัตโนมัติ และระบบ SCADA
 4. งานระบบเครื่องชั่งรถบรรทุก และโปรแกรมส่งข้อมูลสต๊อกไปยังโปรแกรมเครื่อง  ผสมคอนกรีต พร้อมระบบตาชั่งน้ำยาแบบโหลดเซลล์
 5. จัดจำหน่ายอะไหล่ เครื่องกลและไฟฟ้าสำหรับเครื่องผสมคอนกรีตและปุ๋ยโดยเฉพาะอุปกรณ์เครื่องกล ได้แก่ มอเตอร์ มิกเซอร์ สกรู Hopper สายพาน เป็นต้น
 6. อุปกรณ์ไฟฟ้า ได้แก่ แมกเนติกส์  สวิทช์  รีเลย์ เบรกเกอร์ สายไฟฟ้า พีแอลซี โหลดเซลล์ หน้าจอแสดงผลน้ำหนัก โฟล์วมิเตอร์ กระบอกลมนิวเมติกส์ วาล์ว  ไทม์เมอร์ เค๊าเตอร์อิเลคโทรด ลิมิตสวิทช์ พร๊อกซิมิตี้เซ็นเซอร์
 7. ระบบประหยัดพลังงาน ENERGY SAVING
 8. ศูนย์ฝึกอบรม ระบบควบคุมโรงงานอัตโนมัติ

 

นโยบายคุณภาพ

         บริษัท วิสค์คอนแอนด์ครัมพ์ส จำกัด ยึดหลักนโยบายคุณภาพในการจัดจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ภายใต้ “เครื่องหมายการค้า WK” 

 1. มุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากรให้เกิดทักษะ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
 2. มุ่งเน้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 3. มุ่งเน้นการพัฒนาโปรแกรมควบคุม และระบบควบคุมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 4. มุ่งเน้นในทีมงานบริการ และให้คำปรึกษาให้เกินกว่าคำมุ่งหวังแก่ลูกค้า
 5. จัดสร้างโรงงานบริษัทให้เข้ากับมาตรฐานอุตสาหกรรม และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมการทำงาน

 

เป้าหมาย และวิสัยทัศน์

         บริษัท วิสค์คอนแอนด์ครัมพ์ส จำกัด มีวิสัยทัศน์โดยจะเน้นความเป็นหนึ่งของลูกค้าในการช่วยจัดหาอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ มาตรฐานสูงสุด เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจ และพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ โดยเน้น1. แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

 1.  มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัย สุขภาพและสภาพแวดล้อม สำคัญที่สุด
 2.  มุ่งเน้นในการสร้างคุณค่าให้กับสังคมและจริยธรรม
 3.  มีการประยุกต์และออกแบบระบบ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ให้ได้มาตรฐานโลกยอมรับ
 4.  รองรับมาตรฐานคุณภาพในระดับอาเซียน ไปจนถึงระดับโลก
 5.  สร้างคุณค่าและความเชื่อถือให้กับลูกค้า
 6.  มีทีมงานขาย และบริการที่มีความเชื่อถือ และยืดหยุ่นต่อการทำงาน
 7.  มีความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคมโดยรวม

   

Powered by MakeWebEasy.com