เกี่ยวกับ

บริษัท ดับบลิวเค เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด เราคือ ผู้ผลิตและจำหน่าย เครื่องผสมคอนกรีต ในนาม WK-PLANT รวมถึงให้บริการ งานปรับปรุงระบบควบคุมผลิตคอนกรีตเป็นระบบการผลิตที่ทันสมัยรองรับต่อการให้งานในปัจจุบัน เพื่อให้มีความเสถียรมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้เรายังให้บริการ การดูแลเครือ่งผลิตคอนกรีต เช่น การซ่อมบำรุง การสอบเทียบ และ การตรวจเช็คเครื่องจักรประจำเดือน หรือ ประจำปี นอกจากนั้นเรายังมีบริการจำหน่ายอะใหล่แพล้นปูน และ โม่ผสมคอนกรีต หลากหลายยี่ห้อ เพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในวงการงานผลิตคอนกรีต เรามีประสบการณ์และทีมงาน ไม่ต่ำกว่า 30 ปีมาเป็นที่ปรึกษา 
image

เครื่องผสมคอนกรีตสำหรับผู้เริ่มต้น

เครื่องผสมคอนกรีตสำหรับผู้เริ่มต้น
แพล้นขนาด 0.5 - 1 คิว เราออกแบบโครงสร้างเพื่อให้ลูกค้าได้ต่อยอดใช้งานได้ถึง 1 คิว

image

WK-SEMI MOBILE 30 - 50 ยุ้ง 2 ช่อง

โครงสร้างที่ออกแบบรองรับโม่ตั้งแต่ 0.5 - 1.00 คิว

กำลังการผลิตเริ่มต้น 30 - 50 คิว/ชั่วโมง

image

WK-SEMI INCLINE ECO 30 - 50 ยุ้ง 3 ช่อง

โครงสร้างที่ออกแบบรองรับโม่ตั้งแต่ 0.5 - 1.00 คิว

กำลังการผลิตเริ่มต้น 30 - 50 คิว/ชั่วโมง

image

คอมพิวเตอร์ และ ตู้ควบคุม

- โหลดได้ทั้ง ออโต้ / แมนวล
- โปรแกรมทันสมัย รองรับระบบบัญชีและออนไลน์

image

โม่ผสมคอนกรีต แบบตั้งขนาด 0.5 คิว

- โหลดครั้ง 0.5 คิว/แบท

WK-SEMI PLANT แพล้นปูนราคาประหยัด

WK-SEMIMOBILE30

แพล้นปูน รุ่น WK-SEMIMOBILE30 ขนาด 0.5 คิว/แบท เป็นแพล้นโมบายสายพาน กำลังการผลิต 25 - 30 คิว/ชั่วโมง

THB 0 ฿ 0

WK-SEMINCLINE30

แพล้นปูน รุ่น WK-SEMINCLINE30 ขนาด 0.5 คิว/แบท เป็นแพล้นสายพาน กำลังการผลิต 25 - 30 คิว/ชั่วโมง ยุ้ง 3 ช่อง สายพาน 2 เส้น

THB 0 ฿ 0

WK-SEMINCLINE30 ECO

แพล้นปูน รุ่น WK-SEMINCLINE30 ECO ขนาด 0.5 คิว/แบท เป็นแพล้นสายพาน กำลังการผลิต 25 - 30 คิว/ชั่วโมง ยุ้ง 3 ช่อง สายพาน 2 เส้น

THB 0 ฿ 0

WK-SEMIMOBILE30 ECO

แพล้นปูน รุ่น WK-SEMIMOBILE30 ECO ขนาด 0.5 คิว/แบท เป็นแพล้นโมบายสายพาน กำลังการผลิต 25 - 30 คิว/ชั่วโมง

THB 0 ฿ 0

WK-DRY MIX แพล้นผสมแบบแห้ง

WK-DM30 ECOA

แพล้นปูนผสมแห้ง รุ่น WK-DM30 ECO-A กำลังการผลิต ครั้งล่ะ 0.5/แบท ระบบผลิตแบบ SEMI AUTO ทัชสกรีน

THB 0 ฿ 0

WK-DM30 ECO-B

แพล้นปูนผสมแห้ง รุ่น WK-DM30 ECO-B กำลังการผลิต ครั้งล่ะ 0.5/แบท ระบบผลิตแบบ SEMI AUTO ทัชสกรีน

THB 0 ฿ 0

WK-DM30

แพล้นปูนผสมแห้ง รุ่น WK-DM30 กำลังการผลิต ครั้งล่ะ 0.5/แบท ระบบผลิตแบบ SEMI AUTO ทัชสกรีน/คอมพิวเตอร์

THB 0 ฿ 0

WK-SKIP เครื่องผสมคอนกรีตแบบมีบูมโกย

WK-SKIP50

แพล้นปูน รุ่น WK-SKIP 50 เป็นแพล้นปูน แบบมีบูมโกย กำลังการผลิต 45 - 50 คิว/ชั่วโมง

THB 0 ฿ 0

WK-SKIP60

แพล้นปูน รุ่น WK-SKIP60 เป็นแพล้นปูน แบบมีบูมโกย ขนาด 1.25 คิว/แบท กำลังการผลิต 55 - 60 คิว/ชั่วโมง

THB 0 ฿ 0

WK-SKIP70

แพล้นปูน รุ่น WK-SKIP70 เป็นแพล้นปูน แบบมีบูมโกย ขนาด 1.5 - 1.67 คิว/แบท กำลังการผลิต 65 - 70 คิว/ชั่วโมง

THB 0 ฿ 0

WK-SKIP90

แพล้นปูน รุ่น WK-SKIP90 เป็นแพล้นปูน แบบมีบูมโกย ขนาด 2.0 - 2.25 คิว/แบท กำลังการผลิต 80 - 90 คิว/ชั่วโมง

THB 0 ฿ 0

WK-MOBILE แพล้นปูนแบบโมบาย

WK-MOBILE C1-50

แพล้นปูน รุ่น WK-MOBILE C1-50 ขนาด 1.0 คิว/แบท เป็นแพล้นโมบายสายพาน แบบมีล้อลาก กำลังการผลิต 45 - 50 คิว/ชั่วโมง

THB 0 ฿ 0

WK-MOBILE C1-60

แพล้นปูน รุ่น WK-MOBILE C1-60 ขนาด 1.25 คิว/แบท เป็นแพล้นโมบายสายพาน แบบมีล้อลาก กำลังการผลิต 55 - 60 คิว/ชั่วโมง

THB 0 ฿ 0

WK-MOBILE C1-70

แพล้นปูน รุ่น WK-MOBILE C1-70 ขนาด 1.5 - 1.67 คิว/แบท เป็นแพล้นโมบายสายพาน แบบมีล้อลาก กำลังการผลิต 65 - 70 คิว/ชั่วโมง

THB 0 ฿ 0

WK-MOBILE C2-90

แพล้นปูน รุ่น WK-MOBILE C2-90 ขนาด 2.0 - 2.25 คิว/แบท เป็นแพล้นโมบายสายพาน แบบมีล้อลาก กำลังการผลิต 80 - 90 คิว/ชั่วโมง

THB 0 ฿ 0

WK-MOBILE M1-50

แพล้นปูน รุ่น WK-MOBILE M1-50 ขนาด 1.0 คิว/แบท เป็นแพล้นโมบายกระเช้า กำลังการผลิต 45 - 50 คิว/ชั่วโมง

THB 0 ฿ 0

WK-MOBILE M1-60

แพล้นปูน รุ่น WK-MOBILE M1-60 ขนาด 1.25 คิว/แบท เป็นแพล้นโมบายกระเช้า กำลังการผลิต 55 - 60 คิว/ชั่วโมง

THB 0 ฿ 0

WK-MOBILE M1-70

แพล้นปูน รุ่น WK-MOBILE M1-70 ขนาด 1.5 - 1.67 คิว/แบท เป็นแพล้นโมบายกระเช้า กำลังการผลิต 65 - 70 คิว/ชั่วโมง

THB 0 ฿ 0

WK-MINIMOBILE30

แพล้นปูน รุ่น WK-MINIMOBILE30 ขนาด 0.5 คิว/แบท เป็นแพล้นโมบายสายพาน กำลังการผลิต 25 - 30 คิว/ชั่วโมง

THB 0 ฿ 0

WK-MINIMOBILE40

แพล้นปูน รุ่น WK-MINIMOBILE40 ขนาด 0.75 - 1.0 คิว/แบท เป็นแพล้นโมบายสายพาน กำลังการผลิต 35 - 40 คิว/ชั่วโมง

THB 0 ฿ 0

WK-INLINE แพล้น Hopper กระเช้า

WK-INLINE90

แพล้นปูน รุ่น WK-INLINE90 ขนาด 2.0 - 2.25 คิว/แบท เป็นแพล้น Hopper 3 ช่อง ลงกระเช้าขึ้นโม่ กำลังการผลิต 80 - 90 คิว/ชั่วโมง

THB 0 ฿ 0

WK-INLINE70

แพล้นปูน รุ่น WK-INLINE70 ขนาด 1.5 - 1.67 คิว/แบท เป็นแพล้น Hopper 3 ช่อง ลงกระเช้าขึ้นโม่ กำลังการผลิต 65 - 70 คิว/ชั่วโมง

THB 0 ฿ 0

WK-INLINE60

แพล้นปูน รุ่น WK-INLINE50 ขนาด 1.0 - 1.25 คิว/แบท เป็นแพล้น Hopper 3 ช่อง ลงกระเช้าขึ้นโม่ กำลังการผลิต 50 - 60 คิว/ชั่วโมง

THB 0 ฿ 0

WK-INCLINE แพล้น Hopper สายพาน

WK-INCLINE70

แพล้นปูน รุ่น WK-INCLINE70 ขนาด 1.5 - 1.67 คิว/แบท เป็นแพล้นสายพาน กำลังการผลิต 65 - 70 คิว/ชั่วโมง ยุ้ง 3 ช่อง สายพาน 2 เส้น

THB 0 ฿ 0

WK-INCLINE50

แพล้นปูน รุ่น WK-INCLINE50 ขนาด 1.0 คิว/แบท เป็นแพล้นสายพาน กำลังการผลิต 45 - 50 คิว/ชั่วโมง ยุ้ง 3 ช่อง สายพาน 2 เส้น

THB 0 ฿ 0

WK-PRECAST แพล้นงานผลิตภัณฑ์

WK-PRECAST30

แพล้นปุน รุ่น WK-PRECAST30 ขนาด 0.5 คิว กำลังการผลิต 10 - 20 คิว/ชั่วโมง เป็นแพล้นพิเศษสำหรับงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิต ท่อ เสาเข็ม แผ่นพื้น บล็อกคอนเวิร์ท

THB 0 ฿ 0

WK-PRECAST50

แพล้นปุน รุ่น WK-PRECAST50 ขนาด 1.0 - 1.25 คิว กำลังการผลิต 25 - 35 คิว/ชั่วโมง เป็นแพล้นพิเศษสำหรับงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิต ท่อ เสาเข็ม แผ่นพื้น บล็อกคอนเวิร์ท

THB 0 ฿ 0

WK-PRECAST70

แพล้นปุน รุ่น WK-PRECAST70 ขนาด 1.5 - 1.67 คิว กำลังการผลิต 50 - 60 คิว/ชั่วโมง เป็นแพล้นพิเศษสำหรับงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิต ท่อ เสาเข็ม แผ่นพื้น บล็อกคอนเวิร์ท

THB 0 ฿ 0

WK-PRECAST90

แพล้นปุน รุ่น WK-PRECAST90 ขนาด2.0 - 2.25 คิว กำลังการผลิต 65 - 70 คิว/ชั่วโมง เป็นแพล้นพิเศษสำหรับงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิต ท่อ เสาเข็ม แผ่นพื้น บล็อกคอนเวิร์ท

THB 0 ฿ 0
ติดต่อฝ่ายขาย
และบริการ
image

คุณเกรียงศักดิ์  

โทร. 081 695 4701

image
คุณเบนซ์
โท.090 107 2205 
097 052 9555
ชุดทีมช่าง
ฝ่ายบริการ
image

ช่างเอ็ม

โทร. 0869717800

image

ช่างยศ

โทร. 0804643655

image
ช่างนัน
โทร. 0899683971

ผลงานแพล้นปูน รุ่น WK-MOBILE C1 C2 , 321 ผู้ชม

งานแสดงสินค้า , 248 ผู้ชม

ผลงานแพล้นปูน รุ่น WK-SKIP , 161 ผู้ชม

ผลงานแพล้นปูน รุ่น WK-MOBILE M1 , 235 ผู้ชม

ผลงานแพล้นปูน รุ่น WK-INLINE , 383 ผู้ชม

ผลงานแพล้นปูน รุ่น WK-SEMIMOBILE , 224 ผู้ชม

ผลงานแพล้นปูน รุ่น WK-MOBILE C1 C2 , 79 ผู้ชม

REMOTE SERVICE

Powered by MakeWebEasy.com