เกี่ยวกับ

บริษัท วิสค์คอน แอนด์ ครัมพ์ส จำกัด
         ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2547ดำเนินธุรกิจทางด้านออกแบบ และติดตั้งงานวิศวกรรมทางด้านระบบควบคุมโรงงานอัตโนมัติ Factory Automation และมีประสบการณ์ เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องผสมคอนกรีต ระบบควบคุมการผสมปุ๋ย โรงงานน้ำตาล ระบบประปา ชลประทาน โทรมาตร และงานแสงสว่าง เนื่องจาก การผันผวนทางเศรษฐกิจ งาน ด้าน Automation เริ่มมีการแข่งกันสูง ทำให้เราต้องเปลี่ยนแนวทาง ในการทำธุรกิจทางด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อให้สามารถรองรับการดูแลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางเราจึงได้ทำการเลือก งาน ที่เป็น งานทางด้าน Batching เป็นหลัก เพราะเรามีความเชี่ยวชาญและสามารถดูแลลูกค้าได้ทั่วถึงมากกว่า บริษัท วิสค์คอน แอนด์ ครัมพ์ส จำกัด ได้เริ่มจากการ รับงาน ปรับปรุงแพล้นคอนกรีต หลากหลายยี่ห้อ ทำให้เข้าใจถึงหลักการทำงานของเครื่องจักรต่างๆ และ ได้รับคำปรึกษาจากทีมงานทางผู้ผลิต ตัวแทนจำหน่า่ยจาก เยอรมันโดยตรง ทำให้เราได้เข้าใจถึงหลักการทำงานมากขึ้น ทำให้ระบบในการผลิตคอนกรีตของ บริษัท วิสค์คอน แอนด์ ครัมพ์ส จำกัด แตกต่างจากเจ้าอื่นๆ ในประเทศไทย 

นโยบายคุณภาพ

image
             บริษัท วิสค์คอนแอนด์ครัมพ์ส จำกัด ยึดหลักนโยบายคุณภาพในการจัดจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ภายใต้ “เครื่องหมายการค้า WK” 
1. มุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากรให้เกิดทักษะ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
2. มุ่งเน้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. มุ่งเน้นการพัฒนาโปรแกรมควบคุม และระบบควบคุมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4. มุ่งเน้นในทีมงานบริการ และให้คำปรึกษาให้เกินกว่าคำมุ่งหวังแก่ลูกค้า
5. จัดสร้างโรงงานบริษัทให้เข้ากับมาตรฐานอุตสาหกรรม และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมการทำงาน

เป้าหมาย และวิสัยทัศน์

         บริษัท วิสค์คอนแอนด์ครัมพ์ส จำกัด มีวิสัยทัศน์โดยจะเน้นความเป็นหนึ่งของลูกค้าในการช่วยจัดหาอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ มาตรฐานสูงสุด เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจ และพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ โดยเน้น แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

1. มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัย สุขภาพและสภาพแวดล้อม สำคัญที่สุด
2. มุ่งเน้นในการสร้างคุณค่าให้กับสังคมและจริยธรรม
3. มีการประยุกต์และออกแบบระบบ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ให้ได้มาตรฐานโลกยอมรับ
4. รองรับมาตรฐานคุณภาพในระดับอาเซียน ไปจนถึงระดับโลก
5. สร้างคุณค่าและความเชื่อถือให้กับลูกค้า
6. มีทีมงานขาย และบริการที่มีความเชื่อถือ และยืดหยุ่นต่อการทำงาน
7. มีความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคมโดยรวม
image

หมวดหมู่สินค้า

Powered by MakeWebEasy.com